GIFTSET -GS.19

BỘ QUÀ TẶNG BÌNH GIỮ NHIỆT & LY GIỮ NHIỆT
– 1 bình giữ nhiệt 750ml/1000ml
– 2 cốc giữ nhiệt 300ml/350ml
– HỘP QUÀ TẶNG  có mút xốp Eva định hình
Logo được khắc laser/ in màu UV lên từng sản phẩm, ép kim ép nhũ theo yêu cầu
***Có thể đổi vị trí sản phẩm theo yêu cầu của Khách
***Khách Hàng có thể tùy chọn các sản phẩm theo ý thích

**Hotline: 0938 600 769**

Hotline: 0938 600 769‬