LY SỨ IN LOGO

Mô tả sản phẩm:

Dung tích: 350 ml / 560 ml

Chất liệu: sứ

In logo theo yêu cầu

Hotline: 0938 600 769

Hotline: 0938 600 769‬